Företags Kostrådgivning

En kostrådgivning kan vara en perfekt kick för att öppna upp till mera engagemang och ökad kunskap om det personliga ansvaret för sin hälsa.

 • Vill ni minska sjukskrivningarna och samtidigt få en gladare personal?
 • Har ni en personalförmån och bjuder de anställda på t.ex. frukost?
 • Hur näringsriktig är den och hur påverkar den prestationen under dagen?

Det finns tydliga kopplingar mellan kost, motion, vikt och sjukfrånvaro men denna ohälsa kan förebyggas. Vi alla har nog upplevt känslan av ett lågt blodsocker och hur det påverkar vår energinivå och koncentration.

 • Vill ni optimera hälsan på ert företag eller öka kunskapen om hur man kan anpassa sin kost för att må bättre?

Kostrådgivning för företag kan ske både i grupp och individuellt. Varje individ är unik och därför kan ni även få individuell kostrådgivning för att få bästa möjliga resultat. Målet kan vara bättre prestationer och mer ork, viktminskning, sjukdomsprevention och förbättrade hälsovärden såsom minskade inflammationer, värk, stress, depression, psykisk ohälsa, bättre blodfetter eller sänkt blodtryck.

Friska chefer och medarbetare med mer energi och koncentration hjälper till att skapa sunda, positiva och lönsamma arbetsplatser!

Gör en investering och ge personalen chansen till att må sitt allra bästa!

Det finns möjlighet att paketera och skräddarsy föreläsningen efter era behov samt anpassa innehåll och omfattning efter situation och arbetsplats.

Klicka på kontakt

Faktorerna som påverkar hälsoläget på en arbetsplats är många.

 • Kostvanor
 • Sömn
 • Beroenden (socker, nikotin m.fl.)
 • Allergier
 • Stress och Återhämtning
 • Medveten Andning, Mindfulness
 • Träning och Motion
 • Viktnedgång

Statistik - Så mycket kostar ohälsan på arbetsplatsen

Enligt en undersökning kostar en medarbetare ifrån riskgruppen arbetsgivaren ca: en månadslön per år, jämfört med en medarbetare i friskgruppen. Då är inte produktionsbortfallet medräknat.

”En medarbetare som ändrar sin livsstil till det bättre är värd cirka 100 000 kronor i färre sjukdagar per år och 400 000 kronor i ökad arbetskapacitet”. Stefan Lundström, hälsoekonom

Tidningen CHEF nr.11 2014 uppger enligt en ny undersökning att ohälsa kräver mycket tid av t.ex chefer drygt en arbetsdag per månad läggs på att hantera medarbetares ohälsa. Ohälsan ökar i många grupper och detta är den vanligaste sjukskrivningen. Psykisk ohälsa är vår tids absolut största folkhälsoproblem. Enligt resultatet framkom även att 5 av 10 chefer varit deprimerade eller haft sömnstörningar och över hälften har upplevt ohanterlig stress.

Syftet med föreläsningen är att motivera, inspirera och ge personalen insyn i sina kostvanor och kunskapen att må bra, även privat. Deltagarna får med sig verktyg för balans i livet. För friska och starka företag!

ANVÄND FRISKVÅRDSBIDRAGET!

Kostrådgivning och alla kostrelaterade tjänster räknas som friskvård.